Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 583
Item Mathias Neninski ducit testes contra Johannem Gelen Przeborowski: Derslaus Roscegnewski, Francek Witkowski, Derslaus Zlotkcowski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwâti
+ iaco to ʃwatczø ÿaco czʃo
hinʃt vcradzon Janowi Jele
newi. ten newedzon wma
czeÿew dom a ni tego vzitka
ma.