Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 21 Numer roty: 582
Item Nicolaus Odoy iurabit in hec verba contra Johannem:

Tako
gemu pomozi bog y ʃwanti +
iaco czʃoʃm waʃzal. dwe krzi
wene otJana tiʃm vaʃzanl zaʃluʃbø [anecz] ane nacon