Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 21 Numer roty: 580
Item dominus Nicolaus Santociensis debet iurare contra Martinum Chorinski in hec verba — Rota:

Tako gemu pomozi bog
y ʃwanti + iaco Marcin Swazonø
Chorinʃki ÿal. Gwaltem
moczo wrambino wÿego
opekane, ʃamoczwart
ʃtako dobrimi iaco ʃam
aʃetrzimi podleʃzimi