Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 4 Numer roty: 58
Johannes de Karczewo ducit testes contra sororem: item Boguslaus Tarchala, item Marcusz de Gorzicze, item Bodzantha de Gosczichowa, item Czewleÿ Wÿscotha, item Martinus Wyscotha, item Szambor de Prochÿ. Sic iurabunt ad testimonium:

Jaco Janek ʃlubil Beÿatcze dacz rucha
ʃzadzeʃancz grziwen