Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 21 Numer roty: 579
Item dominus Mroczko subiudex Poznaniensis ducit testes contra dominum regem pro lacu Lednicza: primus Wittus Camenewski, Petrus Bodzeporowski, Jacobus Vitacowski, Sandiuogius Galanska castellanus Przemantensis, Jacussius Gwasdowski, Chudziczski &Potkone& — Rota:

... Potkone ... Tako gim pomozi bog
y ʃwanti + iaco to ʃwatczø
yaco Micolaÿ Gorʃki Pot
ʃandek lowil letnim lowem
naÿeʃzerze ledniczi zacrola
kazimira y pocrolu kazimirze.