Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 21 Numer roty: 578
Item Petrassius Rambinski ducit testes contra dominum Nicolaum Santociensem: primus Jaszek Dupewski, Albertus Sdbik de Conarzewo, Nicolaus Zadora, Adam Pÿÿanowski, Adam Dinocewski, Nicolaus Baranek — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ iaco to ʃwatczø, iaco Potraʃz
Rambinʃki ma trzinacze lata
ywiʃlamu lata podluk. ʃemʃke
go prawa.