Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 21 Numer roty: 577
Item Nicolaus Chipski habet terminum ad primos minores terminos in proximo celebrandos cum Jacussio dicto Jad — Rota:

Tago mu pomozi bog y ʃwâti
+ iaco dal. Sandzø pomocz
prawa, Jacuʃʃzewi ʃmicolaÿem
ʃgego kmeczem, ÿ temu roku
tengiʃty Micolay [przeʃ] przetim
Sandzø Vʃtal