Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 21 Numer roty: 576
Item Stephanus Pozarowski ducit testes contra dominum capitaneum et Nepin aut suum burgrabium: primus Nicolaus Drozinski, secundus Stanislaus Colenski, tercius Thomas Lipniczski, quartus Nicolaus Petrzski, quintus Nicolaus Paszcowski, sextus Nicolaus Beleÿewski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃw
anti + iaco to ʃwatczø czʃo
pan Staroʃta Scepanowi
vinø dal. ÿʃzbi yego mir
wʃdruʃzil, abi Nepinowi
Cone wʃøl. ÿ ʃugno ÿyene
rzeczi, tego neuczinil. ani
kazal, ani ÿego ʃlugi ani
tego wÿego domu zaʃta
no ani tego vzitka mal