Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 21 Numer roty: 575
Item abbatissa de Owenska debet iurare in hec verba contra comendatorem Sancti Johannis — Rota:

Tako geg bog pomoz y ʃwanti
+ iaco kedi Mlinarz [o] moy Wÿ
ʃzedl. otmene. Smego Mlina. ne
wedzalaʃm gdzebi ÿndze bil ye
dno vcomendara