Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 4 Numer roty: 57
Potrek Suczka pro se iurabit contra Tomam:

Czʃo Thoma vinne penandze poloʃzil
tÿ ʃø vcradzoni ani gÿch ia vʃzitka
mam.