Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 21 Numer roty: 568
Item Nicolaus Gantkowski ducit testes contra Stanislaum scoltetum de Robacowo: primus Paszek Bÿlinski, secundus Derslaus Poclatka, tercius Jaszek Czartek, Nicolaus Chomanczski, Bogussius Grabowecz, Benak olim de Dzedzmarouice — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwa(ti)
+ iaco to ʃwatczø, iaco czʃo
Micolaÿ Gantkowski ranil.
Staniʃlawa Soltiʃʃa to gi ranil.
zaÿego poczantekem, yʃze
nan bezal. zbronø, nateg
zaÿeʃdze, czogø mal ʃpanem
Poznanskim