Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 21 Numer roty: 567
Item Nicolaus Marzelewski iusto et vero iudicio aquisivit sex marcas in Johanne Czepurski, quas debet sibi solvere infra sex ebdomadas sub penis magnis regalibus et adiudicatum solvit. — Item Nicolaus debet iurare contra eundem in hec verba:

Tako
gemu pomozi bog yʃwa(ti)
+ iaco czʃom ranczil [Janowi]
zaÿ Czepurʃki, zaÿana Daʃze
wʃkego Seʃcz krziwen oto
ma Micolay Scodi Pancz
krziwen