Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 21 Numer roty: 566
Item Swanthopelk Garbowski ducit testes contra dominam Paszkowa Tuleczska aut suos pueros: Potrek Golunski, Adam Gowarzewski, Johannes Sillowski, Jacussius Rogalinski, Vittus Lubowski, Bogussius Sekirka — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwa(ti)
+ iaco to ʃwatczø, iaco Swan
thopelk. newʃøl. panczinacze
krziwen Paʃzkowim dze
dzem czinʃzu gich ocziʃni