Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 21 Numer roty: 560
Item Jaroslaus de Sedlecz debet iurare contra dominum Mroczkonem subiudicem Poznaniensem in hec verba:

Tako gemu pomozi bog
yʃwanti + iacoʃm neʃmo
wil. [gechacz] docarnowa
[poʃpolu wrzeʃziczʃzø] ʃpanem
Mroczkem poʃpolu gechacz
Wcarnowo. (ʃzø) Wanʃadz