Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 21 Numer roty: 559
Item Mroczko Clescewski subiudex Poznaniensis ducit testes contra dominum regem aut suum capitaneum pro piscatura in lacu in Gora: primus Jacussius Vitacowski, alter Jacobus Vitacowski, Vittus de Camenewice, Albertus Bodzeporowski, Antoninus de Glampoke, Petrus Bodzeporowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃw
anti Jaco to ʃwatczø Jaco
letni low. naÿʃzerze ledni
czi, prziʃluchal. ytrzimal.
cugorze Mikolagewey przet
ʃmerczø kazimirowø ypo
gego ʃmerci