Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 21 Numer roty: 553
Item Nicolaus sartor civis Poznaniensis ducit testes contra dominum Wincencium Naklensem: primus Nicolaus Rrzancza, Petrus faber, Fogel gladifex, Hampel carnifex, Herrgank faber, Bogussius sartor — Rota:

Tako gim pomozi bog
y ʃwanti + iaco to ʃwat
czø iaco Micolagew czeʃcz
[vpoʃil] vpoʃiwal. paną
nakelʃzkego, o yatka ywʃi
dko [ʃp] ʃpoʃze niʃz trzi lata
wʃzili