Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 21 Numer roty: 552
Item Cristinus de Jeszewo ducit testes contra Michaelem Ostroweczskemu: primus Potrek Zaleski, secundus Czczirad nomine Nicolaus de Chwalkowo, Derslaus Jelenczewski, Nicolaus Pantkowski, Marczinek Jaraczewski, Nicolaus Baranowski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
iaco to ʃwatczø iaco Kroczon ne w(r)oczil. ginich rzeczi liczem iedno
crap. czʃomu lawniczi wgego
dom przineʃli