Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 21 Numer roty: 550
Item Cussz Golaneczski ducit testes contra Egidium civem Poznaniensem: primus Slawniki Starski, Nicolaus Zirzniczski, Marsz Grilewski, Prandota de Verzeÿa, Zegota Czeraczski, Gnewomirus de Choyna — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃw(ti)
+ iaco to ʃwatczø, iaco Cuʃʃz
nebil. przitem kedi dan
liʃt lamprachtowi ani kedi
piʃan, ani gego peczancz
geʃt zaweʃzonø