Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 21 Numer roty: 549
Item Stanislaus Lubiczski ducit testes contra Streczkam heredem de Chrzipsko alias civem Poznaniensem: primus dominus Laurencius plebanus de Mayori Chrzipsko qui fuit circa hoc, secundus Stephanus de Nenino, tercius Jacussius de Nenino, Abrham Velzinski, Dzerszek Witkowski, sextus Mikossius Vitkowski — — — Rota:

... iacoʃm przitem. bil. yʃze
ʃtaʃzek dal Cztirdzeʃci krziwen
Blizborowi namale Chrzipsko
crome tich czʃo ma naʃwem liʃcze
prziʃandnem. ...