Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 21 Numer roty: 548
Item Virzbanta Golaneczski ducit testes contra Petrum scoltetum de Tarnowo: primus Nicolaus Cowalewski, Bronissius de Vargowo, Wincencius Rczelinski, Jaszek Dupewski, Miroszek Neprosewski, Albertus Negoleyewski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwan
ti + iaco to ʃwatczø iaco Wirz
banta Golaneczʃki czøndzal.
Potra Soltiʃʃa wʃm gagu
o wirambene dwu dambu
[o C] ... galanʃze