Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 547
Item Petrus scoltetus de Potrowo debet iurare contra Sczedrziconem pro bovibus et equis in hec verba, in valore quinque marcarum mettercius:

Tako gemu pomozi bog yʃw(ti) + (iaco) czʃom[o] (y) (na) Sczedrziku [vaʃzaal] (dobil) cone y (scoda) [woli tako dobre] (to) (ʃtalo) [iaco]
pandz krzewen
...