Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 546
Item Wincencius Cobilniczski iurabit in hec verba contra Scedrziconem:

Tako gemu pomozi bog yʃwa(ti)
+ iacomø Sczedrzik. wranczil. we
dwa cona woʃz zaodzene pan
ʃke ʃzagego ʃotrø