Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 545
Item Nicolaus Cucz et Jabous fratres heredes de Krzestcouice sic iurabunt contra dominam Elizabeth Deroszkonis in hec verba:

Tako gim pomozi bog yʃwa(ti)
+ iaco Derʃzek. yechal. ginø
Drogø ʃzamooʃzm (ne) tedi gedi
Cone Pobral.