Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 543
Item Sandiuogius Olziczski ducit testes contra scoltetum de Semniszewo: primus Wincencius Meczewski, qui fuit circa factum, alii in testimonium: Jacobus Streszkowski, Szkirza Nicolaus, Sandiuogius Roszcowski, Wirzbantha Grabowecz, Bogussius Grabowecz — Rota:

Tako gemu pomozi bog yʃwâti
+ iacoʃm przitem bil, iaco Przet
woy ʃzamowilʃø Sandziuogewi
poʃzicicz penandzi ykaʃalmu
do ʃtaroʃti gechacz yʃzapowedzecz
vʃdane yʃam mal gechacz atego
[neuczil]. neuczinil. ... iaco to ʃwatczø