Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 542
Item Comendor ad Sanctum Johannem ducit testes contra Gregorium de Velzino: primus Jaroslaus de Jagdno, Petrassius Golunski, Petrassius Wronczinski, Passek de Rrzøngnowo, Spitek Zagayewski, Potrek Nosilinski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti
+ iaco to ʃwatczø iaco Comendor
neranczil panczinacze krziwen
cugrzegorzewech rancze al kʃwey