Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 541
Item Derslaus de Roswarowo ducit testes contra Gywanum de Sobotha: primus Paulus Vitkowski, Miroslaus Neprosewski, Jaszek Dupewski, Jaroslaus Przeczlawski, Derslaus de Czeracz, Stephanus Neninski — — — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ iaco to ʃwatczø. iaco czʃo paro
pczi derʃkowi rambili to ram
bili wpolʃtwe ane ne wgiwanowem
[wpoʃpolnem] czele oʃʃobnem