Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 538
Item Johannes Othuszki ducit testes contra Potrkonem Czeselski: primus Jacussius de Neprosewo, secundus Potrek Crzebeniczski hii erant presentes, alii in testimonium: Mirosek Neproszewski, Jasek Dupewski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwan(ti)
+ iacoʃmi przitem bili iaco
potrk vʃznal przednami
iʃzbi. nebil czlowek potrkow
ale Jankow. ... iaco to
ʃwatczø