Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 537
Item Syban Tader ducit testes nomine sue uxoris contra Johannem Czepurski: primus Jaszek Koska, secundus Bogussius de Male Bukowce, Nicolaus Grabonowski, Jacussius Grabonowski, Andreas Grabonowski, Výsotha Chalewski — Rota:

Tako mu pomozi bog yʃw<...>(ti)
+ iaco to ʃwatczø iaco Jan
wʃzerzech wʃzapuʃcech a wrozwo
zenu chÿzow ywgagech Margo
rzacze tako wele Scodi vczinil.
iaco dwadzeʃcza grziwen
...