Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 536
Item Math/i//as scoltetus de Potrowo sic iurabit contra Scedrziconem:

Tako gemu pomozi bog yʃw<...>(ti) +
iaco Scedrzik. mal. zaplacicz
zamego occza meʃzne plebano
wi pirzchenʃkemu
...