Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 535
Item testes ducit Przeczslaus Golutowski contra Abraham Judeum filium Aaron: primus Adam Cowalski, secundus Petrassius Wroneczski, tercius Wenceslaus Marzeleczski, quartus Petrassius Colaczski, quintus Petrassius Sokolniczski, sextus Jaszko Mroczkowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ iacoʃmi przitem bili iaco
Przeczʃlaw wyadamowe domu
zaplacil. Aaronowi tÿ vzitki (y) pe
nandze czʃo pana Sandziuo
gow liʃt mowi ied<...>mu dwe a trzidzeʃci krziwen oʃtal.
...