Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 532
Item Swøchnø debet iurare contra Andream metsecunda in hec verba:

Tako geg pomozi bog yʃwanti
+ iaco czʃomemu bratu ʃzaʃtawon
Conn tenʃø wiʃtal podlug prawa
... iaco to ʃwatczø