Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 530
Item Syman Bilinski iurabit contra Vincencium de Gowarzewo:

Tako mu pomozi bog
yʃwanti + czʃmi newʃd
ano dwu zlatu Wgowarzewe
oto man ʃcodi dzeʃancz krzi
wen. ...