Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 4 Numer roty: 53
Symon ducit testes contra Mala: item Paulus de Welszino, item Mczignew Krupka, item Albertus Krupka, item Drogomir Noszalewskÿ, item Szegotha de Czeradz, item Thoma Koselskÿ. Sic iurabunt ad testimonium.

Jaco Szÿman neʃzabil ʃzwimi pomoczniky