Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 21 Numer roty: 528
Item Bodzatha et Jaszko de Solacz ducit testes contra Johannem Kazirola de ibidem: primus Potrek Noslinski, Potrek Choyniczski, Sandiuogius Kniszinski, Andreas Nowoweski, Oweczka Conarzewski, Benak Sadowski — Rota:

Jaco to ʃwatczø iaco Boguʃzka
lankø trzmala ʃpogogem mimo
trzi lata