Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 526
Item Nicolaus Dambrowski ducit testes contra Jaszkonem Dupewski: primus Miroslaus Stopirka, Miroszek Neprosewski, Andreas Rosnowski, Johannes Daszewski, Albertus Odoyowicz, Wlodak Dambrowski — Rota:

Jaco to ʃwatczø iaco Mar
czinek zabil Woytka
Woytkowim poczantekem