Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 525
Item Pech Swekoczski ducit testes contra Johannem de Potrowo: primus Wincencius Meczewski, Dobrogostius de Skrzinki, Jacussius de Rogalino — Rota:

Jako to ʃwatczø iaco Pech
naJanowe niwe newzøl
ʃoczewice chanzebnø rzeczø
ani tego vzitka mal