Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 523
Item Dorothea de Negoleyewo ducit testes contra Johannem kmethonem de Negoleyewo: primus Albertus Radwankowski, Voyslaus Palandzski, Janussius Nemecz de Vsczancice, Boguchalus de Negoleyewo, Stephanus de Zaparcino, Andreas Rosznowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti +
iaco to ʃwatczø iaco Jan newitrzi
mal teg zazʃtawi [ʃpog] ʃpocogem
trzech lat poʃmerci gich matki