Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 522
Item Nicolaus Bninski solus iurabit contra Johannem Chemkam:

Tako gemu pomozi bog yʃw<...>(ti) + iaco(m) ʃø nezamowil przepani
Czarnkowʃkimi Janoui praw
bich vʃm krziwen