Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 521
Item Nicolaus Bninski ducit testes contra Johannem Chemkam: primus Sandiuogius Roskowski, Stephanus Roskowski, Johannes Roskowski, Sandiuogius Mroczkowski, Jakobus de Streskowo, Beregrinus Jaroslawski — Rota:

Jaco to ʃwatczø iaco micolay Vi
cupil. dzedzinø vpanczi krziwen
v Jana y trzimalø powicupenu
trzi lata