Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 518
Item Mathias presbiter iurabit in terminis proxime celebrandis, quod procuravit Sibanum Divino Corpore — Rota:

Tako gemu pomozi bog y ʃwânta Ewangelia iacoʃm Siban opra
wal pozim czalem [kedi] vten
dzen kedi Zwoyewoda roc mal