Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 517
Item Potrek Sekirka ducit testes contra Boguchnam: primus Janek Sekirka, Czaslaw Grabouecz, Jacussius de Rogalino Olziczski, Sekirka de Stressino, Stanislaus Dambrowski, Woyslaus de Dambrowa — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti +
iaco to ʃwatczø iaco Potrek
Sboguchnø vmowil dacz Poz
nanʃkemu Trzinancz krziwen
y kazal ÿ to yø poʃwal niʃze
Trzi lata viʃla ab minøla