Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 516
Item Jozephus ducit testes heres Markowski contra Henricam Olziczski: primus Florianus Markowski, Mathias Markowski, Nicolaus Swekoczski, hii tres erant circa hoc, alii in testimonium: Bogussius Grabouecz, Jaszek Dupewski, Dobeslaus Rczelinski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ iacoʃmi przitem bili, iaco kedi
Jandrzich przedal. Ozepowi dze
dzinø anewimowil parow. czʃo
ge Ozep. oʃzal woʃziminach.