Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 515
Item comendor sancti Johannis ducit testes contra Nicolaum Chipski: primus Swanthoslaus thezeurarius Brzosogayski, secundus Johannes vicarius in Czerznewo, Laurencius Jastwastowski, Andreas advocatus de Goslina, Potrek Colaczski, Thomas plebanus de Wronczino — Rota:

Tako gim pomozi bog
yʃwanti + iaco to ʃwat
czø iaco [lv] ludze
Micolagewi nabaranowe Comendorowi paʃø lanký zito Gua
ltem Micolagewø kaʃnø
y ʃcodø