Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 514
Item Laurencius Lodzski ducit testes contra Petrassium Czepurski: primus Swansek Gÿleniczski, Wincencius Rczelenski, Nicolaus Grabonowski, Dobeslaus Zadora, Jaszek Conarzewski, Czaslaw Grabouecz — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ iaco to ʃwatcø, iaco Wawrzinecz
vicupil liʃt potraʃʃew Czepurʃkego o daniela zida, wpancze
nacze krziwen