Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 513
Alii in testimonium: primus Cunratus Grabonowski secundus Nicolaus Szoldrski — Rota:

Tako gim pomozi bog
yʃwanti + iaco to ʃwat
czø iacoʃø Staniʃlawa
podala Szibanoui ktemu
bidlu czʃogeg vczangnøl
oprawiczʃø podluk gego voleg wedwu nedzelu
ategoʃø oprauila