Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 512
Item dominus Nicolaus plebanus Lodzski in eadem causa sic iurabit:

Tako gemu pomozi bog
y ʃwanti + iacoʃm bil przi
tem kdzeʃø Staniʃlawa podalaʃø ktemu
bidlu, czogeg wczangnøl
oprawiczʃø podluk gego
voley vedwu nedzelu
a tegoʃø neoprawila