Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 511
Item idem ducit testes: primus Michael scoltetus de Wronczino et sic iurabit in hec verba:

Tako gemu pomozi bog
yʃwanti + iacoʃm bil [na]
natem ʃandze, kdzeʃø Sta
niʃlawa podala Szibanowi ktemu bidlu czogeg wczan
gnøl. oprawiczʃø (podluk) (gego) (voley) wedwu ne
dzulu ategoʃø [ne (opro)] neop<...>uila