Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 4 Numer roty: 51
Thoma de Stoskouicze ducit testes contra Paulum de Wylsÿno: primus Nicolaus Przyborowskÿ sic iurabit:

Jacom przÿtem bil. gdzeʃz. vmawat tho
...