Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 509
Item Sziban ducit testes contra Johannem Lodzski: primus Franciscus Szkapa, secundus Bartholomeus Grabouecz, tercius Czaslaw Grabouecz, quartus Cunratus de Grabonowo, quintus Oczanslaw de Grabonowo sextus Jaszek Coska — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ iacoto ʃwatczø iaco Ian lodzʃki
poʃiczil panczi krziwen Szirokich
Groʃzew (vʃziban), niczim go nemal ʃbiwacz
ani dawnoʃczø lati