Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 508
Item Nicolaus Wanczkowski iurabit in hec verba: — Rota:

Tako gemu pomozi Bog
yʃwanti + iacom ʃwich
ʃynow neʃlal do Siroʃlawa
Bÿ tam ktori gwalt czinili